Aktuality Blog

STOP ACTA !!!

Slovenská pirátska strana je dôrazne proti ratifikovaniu medzinárodnej dohody ACTA. Sme proti akémukoľvek zasahovaniu do neutrality internetu a proti obmedzovaniu prístupu k informáciám. Podľa názvu dohody by sa zdalo, že jej hlavným cieľom je odstrániť falšovanie obchodných známok pri tovare, no ACTA sa venuje presadzovaniu všetkých foriem duševného vlastníctva. Samotnému falšovaniu sa venuje iba okrajovo a za falzifikáty často označuje kópie a nie napodobeniny. Navyše ACTA bola vytvorená na základe tlaku a lobingu korporácií, bola vypracovaná tajne a bez možnosti pripomienkovania odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Podozrenie vyvoláva aj fakt, že bola predbežne schválená k ratifikácii na stretnutí rady EU, ktoré bolo zamerané na poľnohospodárstvo a rybolov. Negatívne účinky ACTA zďaleka prevyšujú jej možný dosah na vyriešenie nelegálneho zdieľania a kopírovania, navyše pod hrozbou neprimeraných represií voči bežným občanom. Preto sme jednoznačne proti schváleniu akejkoľvek podobnej dohody.

Slovenská pirátska strana považuje medzinárodnú dohodu ACTA za škodlivú pre modernú ekonomiku a apeluje na NRSR a Európsky parlament, aby ju zamietli. ACTA totiž neprijateľným spôsobom obmedzuje práva občanov v prospech držiteľov monopolov, najmä korporácií hudobného a filmového priemyslu.

Proti dohode ACTA sa dvíha podobná vlna odporu ako pred pár dňami proti americkým zákonom SOPA a PIPA. Online petíciu proti dohode už podpísalo vyše 200 000 ľudí. V Poľsku, najmä po štvrtkovej ratifikácii, sa konajú pouličné demonštrácie. Protesty sú aj na Internete, kde hacktivistická skupina Anonymous zablokovala mnohé poľské vládne stránky. V prípade hrozby ratifikácie Slovenskom sa dajú kyberprotesty očakávať aj u nás. Slovenská pirátska strana bude proti dohode bojovať legálnymi politickými prostriedkami. Pritom ale chápe motiváciu hnutia Anonymous a akceptuje jeho právo demonštrovať, rovnako ako ďalšie formy občianskeho odporu proti tejto nebezpečnej hre záujmových skupín.

Zisťujeme v akom štádiu je prejednávanie ACTA vo vláde a na ministerstve hospodárstva. Legislatívny proces budeme sledovať a určite ho budeme pripomienkovať. V prípade nutnosti budeme potrebovať aj vašu podporu, keď budeme mobilizovať verejnosť, aby dala najavo svoj nesúhlas a to aj verejným protestom v uliciach všetkých väčších miest. Veríme, že s vašou pomocou sa to podarí.