Aktuality

Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR

Na základe udalostí , ktoré už dlhšie poburujú obyvateľov v súvislosti s praktikami SOZA, Slovenská pirátska strana spustila petíciu

 

„Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR“

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame ministerstvo kultúry SR, aby odobralo Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k hudobným dielam (SOZA) oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR z dôvodu, že SOZA:

– porušuje ustanovenia Autorského zákona v súvislosti s výberom poplatkov za použitie autorsky chránených diel
– netransparentne rozdeľuje autorské poplatky autorom
– neoprávnene a v rozpore so zákonom vyberá pokuty v prípade nenahláseného použitia autorského diela
SOZA v poslednom období spôsobila niektoré kauzy, v ktorých potvrdila skutočnosť, že necitlivo, nemorálne a plošne pristupuje k rozsahu a spôsobu vyberania poplatkov za použitie autorsky chránených diel.
SOZA má zastupovať autorov pri výbere odmeny za použitie ich diel, v skutočnosti väčšina z nich svoje odmeny nedostáva, ani nie je informovaná o tom, že SOZA za ich diela vyberá nejaké poplatky. Často sú poplatky pre SOZA pri organizovaní koncertov, hlavne menej známych alebo neznámych skupín, vyššie ako príjem z koncertu, čo je pre organizátorov stratové a nepodporuje to rozvoj a šírenie kultúry.
SOZA si svojvoľne vykladá znenie Autorského zákona, keď vyberá poplatky za nenahrané nosiče aj v prípadoch požitia nosičov u právnických osôb, kde je zrejmé, že sa nosiče nepoužívajú pre osobnú potrebu. V tejto oblasti SOZA neakceptuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (Case C-467/08).
Svojvoľný výklad zákona bol zrejmý aj v ostatnej kauze výberu poplatkov za organizáciu maturitných večierkov – stužkových, kde SOZA trvala na správnosti svojho pôvodného rozhodnutia napriek výkladu znenia zákona zo strany Ministerstva kultúry.
SOZA vytvorila aparát, ktorý je informačne uzavretý voči verejnosti a samotným autorom, zbytočnými nákladmi odčerpáva finančné prostriedky, ktoré by mohli byť vyplatené ako autorské odmeny.
Aj napriek rezignácii riaditeľa ochranného zväzu sa doteraz nepodarilo zabezpečiť komplexnú zmenu a transparentnosť vo výbere poplatkov. Máme za to, že výmena riaditeľa nezabráni vzniku ďalších absurdných káuz, akých sme boli svedkami doposiaľ. Umožnila by to cielená reforma spôsobu výberu poplatkov a vytvorenie jednotného, objektívneho a transparentného systému odmeňovania autorov.

Petíciu podáva a organizuje:
Slovenská pirátska strana, P.O.Box 223, 080 01 Prešov

Osoby určené na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
Jana Hrašková – Hornodvorská 44, 900 25 Chorvátsky Grob

Bližšie informácie nájdete na:
http://piratskastrana.sk/
https://www.facebook.com/piratskastrana

Tlačivo petície:
podpisový hárok – Peticia_tlacivo_-_SOZA.pdf
text petície – Peticia_text_-_SOZA.pdf

 

1 comment on “Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR

  1. Dá sa niekde podpísať táto petícia online?

Comments are closed.