Hráme slobodnú hudbu

Projekt „Hráme slobodnú hudbu“ nie je len o peniazoch, len o odpore voči ochranným zväzom, len o podpore slobodnej hudby a začínajúcich, prípadne málo hraných hudobníkov, pre ktorých je cesta voľných licencií cestou k zviditeľneniu a k prezentácii svojej hudby. Chápeme ho ako symbiózu tvorcu a spotrebiteľa, ako vzájomnú pomoc a dôkaz, že heslo „Za málo peněz málo muziky“ v tomto prípade určite neplatí.

Mnohí drobní podnikatelia už na vlastnej koži pocítili praktiky Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). Slovenskí Piráti na takéto jednanie odpovedajú touto kampaňou a prinášajú tak k výpalnému, ktoré si autorské zväzy nárokujú, menej nákladné alternatívy. Vaša prevádzka môže podľa tohoto návodu ušetriť každý rok stovky EUR!

hrameslobodnuhudbu

 

Nemenej dôležitým aspektom tejto kampane je aj možnosť propagovať a prezentovať nemainstramové projekty hudobníkov, ktorí produkujú kvalitnú a výpovednú muziku, ale majú len malú šancu byť prezentovaní v komerčne orientovaných médiách (tak ako to v realite praktikuje napr. slovenské online Radio Bunker, ktoré hrá Creative Commons hudbu). Od novembra 2013 vstúpila do platnosti novela Autorského zákona, ktorá umožnuje hudobníkom ponúkať svoje diela pod niektorou zo slobodných licencií, napríklad pod Creative Commons (CC). 

Licencia Creative commons má 6 foriem a dáva autorovi možnosť rozhodnúť sa akým spôsobom a za akých podmienok bude jeho tvorba distribuovaná. Licencovať hudbu pod creative commons je veľmi jednoduché. Stačí si len zvoliť typ licencie a skopírovať embedovaný kód z tejto jednoduchej aplikácie na stránku autora. Na žiadnu s foriem tejto licencie sa nevzťahuje kolektívna správa práv, kontrolu ktorej môžu zo zákona riešiť autorské zväzy, ale nie každá forma umožňuje využitie aj na komerčné účely.

Preto si treba pozorne všimnúť licenciu pod ktorou je tvorba na portáloch slobodnej hudby (ako napr. www.freemusicarchive.org) licencovaná.

Ak licencia umožňuje použitie na komerčné účely, môžete si takto licencovanú hudbu z portálov ako napr www.jamendo.com a www.freemusicarchive.org legálne stiahnuť a hrať vo svojej komerčnej prevádzke.

Ak licencia uvedená pri konkrétnej tvorbe povoľuje len nekomerčné použite môžete ju legálne využívať na iné ako osobné účely  len za predpokladu, že ste neziskový subjekt a zo šírenia hudby nemáte žiadny finančný osoh.

Za čo sa vlastne platí? Ak firma púšťa hudbu na počúvanie pre svojich zákazníkov, považuje to SOZA za „použitie diela“. Ak hráte hudbu z vlastného záznamu, alebo máte pustené rádio či televíziu – v tom prípade zákon hovorí o pojmoch ako „Sprístupňovanie verejnosti“, „Verejný prenos“, „Verejné vykonanie“, . Podľa zákona nestačí, že rádio ochranným zväzom za toto vysielanie už raz zaplatilo, ale platí sa aj za každé ďalšie použitie. Stručne povedané, keď vám v reštaurácii hrá rádio, ste prevádzkovateľ vysielania. SOZA je kolektívnym správcom, ktorý zo zákona zastupuje všetkých umelcov, dokonca aj tých, ktorí o to vôbec nestoja. Ak platíte SOZA, môžete púšťať hudbu bez obmedzenia. Ak chcete platiť menej alebo vôbec, musíte dodržať určité podmienky – hrať iba hudbu, ku ktorej máte licenčné oprávnenie.

 

Alternatívy k SOZA

Z komerčného hľadiska  je kampaň zameraná na prevádzkovateľov barov, reštaurácií, čajovní, obchodov, verejných priestorov, zdravotníckych a ďalších zariadení, ktoré hudbu na pozadí využívajú na dokreslenie atmosféry. Ponúka im zákonné varianty, vďaka ktorým je možné platiť menej, alebo sa plateniu poplatkov vyhnúť úplne:

 

1. Prejdite k lacnejšej konkurencii!

Prvou alternatívou sú komerčné internetové rádiá hrajúce diela autorov, ktorých SOZA nezastupuje a ktorých cena je výrazne nižšia ako poplatky, vyžadované autorskými zväzmi. Príkladom môže byť rádio Jamendo, ktoré ponúka cez 370 tisíc titulov rôznych žánrov od rocku, cez elektro až po klasiku.

  • Komerčné radio Jamendo (alternatíva k SOZA, od 48€ ročne)

jamendo.200x55

 

2. Hrajte slobodnú hudbu!

Druhou alternatívou, ktorá umožňuje úplné oslobodenie od všetkých poplatkov, je slobodná hudba, čiže hudba, ktorej autori súhlasia s jej produkciou bez akýchkoľvek licenčných obmedzení a ktorú si prevádzkovatelia môžu stiahnuť, alebo využiť služby rádií hrajúcich iba slobodnú hudbu. V oboch prípadoch nie je potrebné platiť žiadny poplatok.

 

Komerčné prevádzky: pri výbere hudby z FMA nezabudnite vo vyhľadávaní nastaviť atribút „Allows for commercial use“ (možné pre komerčné použitie) !!!

 


 

Vyberte si variantu, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Tieto alternatívy vyžadujú splnenie vyššie uvedených podmienok; pri hraní klasického rádia alebo televízie sa plateniu poplatku SOZA bohužiaľ nedá vyhnúť. Výhoda toho, že využijete niektorú z vyššie uvedených alternatív k SOZA, spočíva v tom, že SOZA už u vás nemôže vykonávať kontroly, požadovať po vás predloženie výkazov a interných informácií. SOZA má rovnaké postavenie ako akákoľvek iná spoločnosť a svoje prípadné obvinenia musí preukázať.

Ak k vám prídu vyberači poplatkov, odovzdajte im stručné oznámenie, ktoré sme pre vás pripravili a nič neplaťte, nepodpisujte. Nehráte predsa žiadnu hudbu od autorov zastupovaných SOZA.

 


 

Do kampane sa aktívne zapojili tieto subjekty:

(zoznam prevádzok, ktoré úspešne využili možnosť hrať slobodnú hudbu)

 

Materiály kampane:

príručka pre majiteľov prevádzok – vo výrobe

velke logo 3x na A4 vo formáte PDF

male logo 12x na A4 vo formáte PDF