Aktuality

Európsky parlament – Kontroverzná správa Marielle Gallovej bola schválená

Dnes ráno (1.jún 2010) bola schválená kontroverzná správa Marielle Gallovej o posilnení duševného vlastníctva – stalo sa tak vo Výbore pre právne veci (JURI) Európskeho parlamentu.

Bola to porážka pre Pirátsku, Zelenú a Sociálno demokratickú stranu, ktoré chceli po Výbore, aby vyhodnotil autorské práva objektívne, s ohľadom na prípadnú legalizáciu nekomerčného zdieľania dát.

Namiesto toho copyrightoví konzervatívci vyhrali, s väčšinou pozostávajúcou v mnohých prípadoch z kresťanských demokratov (EPP), konzervatívcov (ECR) a liberálov (ALDE).

V záverečnom hlasovaní bola správa prehlasovaná trinástimi hlasmi proti ôsmym, niektorí liberáli sa hlasovania zdržali.

Správa Marielle Gallovej volá po prísnejšom posilnení práce Výboru v oblasti autorského práva.To by si vyžadovalo viac údajov o vplyve nekomerčného zdieľania dát. Namiesto toho, aby sa počkalo na vyhodnotenie týchto dát, správa sa chopila príležitosti a požaduje prísnejšie presadzovanie autorských práv bez ohľadu na to, čo mohla faktami ukázať.

Bola to porážka, ale posledné slovo ešte nebolo povedané.

Ďalším krokom je schválenie správy v plenárnom zasadnutí. Hlasovanie je v súčasnosti naplánované v týždni od 14. júna v Štrasburgu, ale je možné, že schválenie bude odložené na posledné zasadnutie pred letnými prázdninami, v týždni od 5. júla. To zistíme v pravý čas.

V každom prípade predložím na plenárnom zasadnutí alternatívne riešenia. Aj keď hlasovanie vo Výbore pre právne veci bola porážka viac menej vo všetkých bodoch, boli sme porazení celkom tesnou väčšinou.

Ak sa nám podarí na svoju stranu získať najmä liberálnych členov Európskeho parlamentu, aby sa nad otázkou zamysleli pred konečným hlasovaním plenárneho zasadnutia, máme celkom reálnu šancu nakoniec vyhrať.

Aby sme mali šancu, musíme vynaložiť veľa tvrdej práce, to ale nie je nemožné.

Ešte to nie je u konca.

-Christian Engstrom, Pirate MEP, 1.júna 2010 – zdroj.