Tlačové správy

Vyjadrenie Slovenskej pirátskej strany k prevzatiu strany Andreja Hryca

Predstavitelia Slovenskej Pirátskej strany (SPS) NEPODPORUJÚ prevzatie strany Andreja Hryca Pirátskou frakciou Michala Píreka.

Traja členovia odtdrhnutej frakcie SPS vstúpili do strany Korektúra – Andrej Hryc a priznávajú jej prebratie.

Táto aktivita nemá nič spoločné s aktivitami ľudí združených okolo Slovenskej Pirátskej strany. Nemáme principiálne nič proti prevzatiu či kúpe politického subjektu, ale považujeme ich až za najkrajnejšiu možnosť. Slovenskí Piráti za posledných osem rokov stáli desiatky hodín na námestiach či pred festivalmi, kde zbierali podpisy a komunikovali s ľuďmi. Napriek tomu, že od začiatku bojujeme s problémami, je to podľa nás lepšia cesta.

Svetové Pirátske hnutie vnímame ako hnutie vychádzajúce “zdola” – a to nie je bez transparentnej komunikácie možné. Zároveň nás často prekvapí, koľko šikovných ľudí a odborníkov pri zberoch stretneme, ľudí, ktorí majú na to, aby menili svet k lepšiemu, ale chýba im impulz, spoločná podpora či priestor na diskusiu. Vďaka tomuto prístupu sa nášmu hnutiu darí pomaly, ale isto rásť.

Frakcia okolo Michala Píreka sa kvôli osobným sporom rozhodla oddeliť. Toto oddelenie bolo problematické, odídenci napríklad cielene paralyzovali občianske združenie obštrukciami a zo dňa na deň zrušili stránku. Opakovane sme ich vyzývali, aby sme neštiepili sily, ale nemali záujem. A hoci sa vyjadrovali, že sa budú snažiť zbierať podpisy (Pírek bol pôvodne hlavným kritikom myšlienky na kúpu strany), nakoniec sa rozhodli použiť skratku bez toho, aby sa o aktívny zber vôbec pokúsili.

Aktivitu a snahu frakcie Michala Píreka ilustruje aj ich facebooková stránka, ktorá nemá žiadny vlastný obsah. Čo je paradoxné, toto “Pirátske” združenie je tak netransparentné, že ani zásadnú vec ako prevzatie strany svojim nasledovateľom neprezradili. 

Celú túto aktivitu preto považujeme za prejav mocenskej ambície Michala Píreka, ktorý sa systematicky snaží sabotovať snahy o vznik transparentnej demokratickej Pirátskej strany a rád by vytvoril stranu postavenú na kulte svojej osobnosti. Tieto obavy vyslovujeme vychádzajúc z predchádzajúcej spolupráce, ale aj zo súčasného vyjadrovania a správania sa jeho a jeho frakcie. Radi by sme sa mýlili, lebo Slovensko zúfalo potrebuje autentickú Pirátsku stranu.

Po krátkom turbulentnom období spôsobenom exodom sa Slovenskí Piráti začali opäť rozbiehať vo svojich aktivitách. Naloďujeme nových mladých členov, zbierame podpisy a organizujeme stretnutia. Sme členmi Pirátskej Internacionály a reprezentujeme Pirátsku politiku nie len navonok, ale aplikujeme ju (hlavne) na seba. 

Vyzývame preto všetkých, ktorí by mali záujem o spoluprácu s autentickou Slovenskou Pirátskou stranou, aby nás kotaktovali cez oficiálne kanály info@piratskastrana.sk, alebo cez Facebook

Tím Slovenskej pirátskej strany – Silvester Buček, Andrej Bódiš, Jana Bódišová, Tomáš Vojtek, Pavlína Vojteková, Martin Čičo, Matúš Kordík, Adrián Štefánik.