Zahraničie

Vládni predstavitelia z celého sveta žiadajú voľný prístup k výskumu Covid-19

Vládni vedeckí poradcovia desiatke krajín žiadajú vedecké žurnály, aby boli dáta ohľadom nákazy sprístupnené verejnosti. 

Vedeckí poradcovia vládnych predstaviteľov zo Spojených štátov a 11 ďalších krajín v otvorenom liste žiadajú vydavateľov vedeckých žurnálov, aby údaje sprístupnili na PubMed Central, bezplatnom archíve medicínskeho a vedeckého výskumu, prípadne na iných zdrojoch ako World Health Organization’s Covid database.  

Medzi ďalšie krajiny, ktorých vládni predstavitelia sa pod tento list podpísali, patrí Austrália, Brazília, Kanada, Nemecko, India, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea a Spojené kráľovstvo.  

„Vedecký výskum a inovácie sú nevyhnutné pre zvládnutie rapídne sa vyvíjajúcej pandémie Covid-19,“ stojí v liste. „Vzhľadom na naliehavosť situácie je obzvlášť dôležité, aby mali vedci a verejnosť prístup k výsledkom hneď, ako to je možné.“  

Listom vyzývajú vedeckých vydavateľov, aby informácie sprístupnili vo formátoch zrozumiteľných ako pre ľudí, tak aj pre stroje. Inak povedané, miesto využitia PDF súborov či oskenovaných dokumentov, by mali vydavatelia poskytnúť údaje v prednastavenom formáte, ktorý bude čitateľný aj pre softvéry umelej inteligencie. 

„Je mimoriadne dôležite, aby sa to stalo.“ Vraví Michael Eisen, biológ Univerzity Berkley v Kalifornií a editor voľne prístupného magazínu eLife. „Samozrejme, toto by malo byť štandardom pre všetky okruhy vedy, nie len tej, ktorá sa týka Covid-19 a malo by to byť štandardom už posledných 25 rokov. Ale som rád, že sa to už deje.“  

Mnoho výskumníkov vydáva svoje práce ohľadom Covid-19 pomocou služieb ako bioRxiv, ktorá v snahe rýchlejšie sprístupniť potenciálne život zachraňujúci výskum do rúk verejnosti, publikuje práce, ktoré ešte neboli zrecenzované, alebo prípadne Gisaid, služby zdieľajúcej genomické údaje. 

Spoluzakladateľ BioRxiv Richard Sever, molekulárny biológ v Cold Spring Harbor Laboratory otvorený list uvítal. „Zašiel by som ešte ďalej – vlády a investori by mali nariadiť, aby sa výskumné články zdieľali čím skôr, ešte pred recenziami a oficiálnymi publikáciami,“ hovorí. 

Rýchle zdieľanie údajov môže pomôcť výskumníkom a zdravotníkom. Napríklad, projekt „prístupnej vedy“ Nextstrain, ktorý analyzuje genomické údaje zdieľané na Gisaid, minulý mesiac pomohol potvrdiť, že Covid-19 sa šíri v mori Seattle.  

Avšak náhle publikovanie údajov a analýz má aj svoje nevýhody. Spoluzakladateľ Nextstrain Trevor Bedford, výskumník v Fred Hutchinson Cancer Research Center, napríklad minulý mesiac na sociálnej sieti zdieľal, že prepuknutie Covid-19 v Taliansku môže byť spojené s prípadom v Mníchove, ktorý bol podľa zdravotníkov podchytený. Iní vedci Bedfordovu analýzu skritizovali a ten sa následne ospravedlnil.   

„Lajci si rozhodne niekedy informácie na Nextstrain.org zle vysvetlia, ale pevne verím, že veci sa pohnú správnym smerom k presnejším verejným informáciam,“ uviedol Bedford v stanovisku pre WIRED. „Určite verím, že transparentnosť je tá vec pre verejné zdravie, na ktorú sa teraz musíme sústrediť.“