Aktuality

Prečo by mali umelci podporovať pirátske strany?

Keby zdieľanie obsahu viedlo k poklesu tržieb, tak na Slovensku nie je ani jeden hudobník.

Ktorú hudobnú skladbu nenájdete na Youtube, na Rapidshare alebo na Piratebay? Hoci všetky vaše skladby si dnes fanúšik fakticky môže stiahnuť z internetu, rovnako vám preukazuje svoju priazeň tým, že si kúpi vaše CD alebo zájde na váš koncert. Vyjde ho to síce drahšie, ale ten zážitok stojí za to! V prvom prípade sa stane vlastníkom štýlové škatuľky a zachytí tak u seba kúsok vašej autentickosti. Vlastníkom nahrávky sa totiž nikdy nestane, nanajvýš získa licenciu na použitie.

Koncerty zas ponúkajú správnu atmosféru – naživo. V žiadnom prípade vás suchá digitálna nahrávka zdieľaná priateľmi nemôže poškodiť.

Slobodné zdieľanie obsahu naopak zvyšuje záujem o vašu tvorbu.
Mnohí súčasní hudobníci spomínajú, ako kedysi kopírovali magnetofónové pásky Beatles, Rolling Stones, … Nerobili to zo vzrušenia z ilegality, ale pre potešenie, ktoré im poskytoval rozvoj vlastného hudobného talentu. Dnes však legislatívna mašinéria pokročila: „Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k zvukovému záznamu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky,“ nariaďuje trestný zákon.

Tak sa autorské práva k hudbe môžu používať na zastrašovanie.
Autori pochopili, že plným využitím práva by zo svojich fanúšikov urobili kriminálnikov a preto ich väčšina súčasný stav akceptuje. Zákon ale bez ohľadu na autorov dáva kolektívnym správcom moc vydierať nepohodlného jedinca. Každý, kto slobodne zdieľa informácie, môže byť vystavený vydieraniu a na objednávku uväznený úplne v súlade so zákonom.

Vyšetrovanie trestných činov proti autorskému právu zaberá polícii čas potrebný na vyšetrovanie závažných trestných činov.

Kolektívnym správcom na vašich fanúšikoch nezáleží.
Tí spravujú autorské práva dokonca i tým autorom, ktorí o to nestoja. Niekoľko nevydarených zákonov obdarilo tieto súkromné subjekty obrovskú mocou, ktorú v iných oblastiach majú len štátne úrady. Na rozdiel od nich takmer bez kontrolných mechanizmov. Veď u niektorých kolektívnych správcov – právnických osôb určených k obhajovaniu záujmov autorov – sa samotní autori márne domáhajú svojich nárokov. Kolektívni správcovia ďalej rozdeľujú (cudzie) peniaze neprehľadne.

Papier, kompaktné disky, kopírky či pevné disky sú zaťažené poplatkami.
Má sa z každej kópie platiť nejaký ten cent kolektívnym správcom? U nosičov je to až 6% z ich ceny, u kopíriek 3%, u počítačov 0,5% z ceny zabudovaného pevného disku a pri bežných kopírovacích službách 3%. Dostali ste z týchto peňazí nejaký podiel? Ak nič alebo len almužnu, vedzte, že ochranným zväzom z toho zostane pekný balík na réžiu.

Mimo to platia veľké korporácie z našich poplatkov demagogické kampane v televízii i filmoch, v ktorých popierajú základné práva občanov (článok 17 odsek 2 Charty základných práv a slobôd).

Kto obhajuje záujmy vaše a vašich fanúšikov? Ministerstvo to nebude.
Ministerstvo kultúry odobrilo činnosť množstvu ochranných zväzov a organizácií, ktoré „pre vás“ vyberajú nemalé poplatky. K vám sa ale dostáva len veľmi malé percento peňazí. Väčšinu finančných prostriedkov spotrebujú práve tieto organizácie na vlastnú prevádzkovú réžiu. Takže pre vás zostane snáď 10% z celkovej sumy.

Podporte preto politickú stranu, ktorá odstráni parazitov na umelcoch.
Podporte politickú stranu, ktorá zmení autorský zákon tak, aby štát nerobil z polovice občanov pirátov a rukojemníkov.