Aktuality Tlačové správy

Tlačová Správa – Hlasovanie o ACTA

Dnes, 4.7. 2012 sa uskutočnilo hlasovanie o kontroverznej zmluve ACTA. Ešte pred týmto hlasovaním zmluvu odmietlo 5 komisií EP. Poslanci mohli hlasovať buď za okamžité odmietnutie ACTA alebo za odloženie tohto rozhodnutia na neskôr. Po sčítaní hlasov bol výsledok nasledovný: 478 hlasov za okamžité odmietnutie a 39 za odloženie. 165 poslancov sa zdržalo hlasovania. ACTA teda bola veľkou väčšinou odmietnutá! Toto rozhodnutie predstavuje veľké víťazstvo pre všetky Pirátske strany. A tak dnešným dňom môže aj Slovenská Pirátska Strana oslavovať úspech v agende za ochranu duševného vlastníctva v ostrosledovanom schvalovaní ACTA v Európskom Parlamente. SPS pred týmto hlasovaním proaktívne rozposlala cez ponúknutú  e-bránu zakladateľa pirátskeho hnutia Ricka Falkvingeho 750 mailov europoslancom.  SPS v tomto bode môže úspešne konštatovať, že európske pirátske hnutie  ako aj medzinárodná sila pirátskeho impactu voči ochrane práv a slôbod  tak dosiahla jedno z nezanedbateľných výsledkov.
Boj proti obmedzovaniu práv užívateľov Internetu ale ani zďaleka nekončí. Už v súčasnej dobe sú podnikané kroky, ktoré sa snažia ACTA presadiť v iných podobách a názvoch. Pirátske hnutia, ktoré v poslednej dobe zaznamenali výrazný vzostup budú naďalej bojovať, ako silná opozícia, reprezentujúca názory občanov. Slovenská Pirátska Strana na Slovensku intenzivne v tomto vyvíja odbornú aj dobrovoľnú kampaň.
Dnešné rozhodnutie v EP znamená, že Európa je ešte stále miestom, kde aktivizmus môže veci zmeniť.
Viliam Fiedler,
Mediálny Odbor