Aktuality

Slovensko je dnes rozdelené na dva tábory, ktoré vlastne chcú to isté.

O pár dní dôjde ku konfrontácii dvoch na prvý pohlaď protichodných orientácií. Na jednej strane tí, ktorí sa snažia zachrániť tradičnú rodinu, na druhej ti, čo si myslia, že môžu existovať aj iné formy rodiny. Keďže veríme v slobodu prejavu, tak akceptujeme referendum ako jeden z mála nástrojov na prejavenie vôle ľudí. Aj keď s obsahom otázok, ktoré bohužial nie sú naformulované v úplne najšťastnejšej podobe, sa možno nestotožňujeme, určite vítame možnosť občanov vyjadriť svoj názor. Čo nás ale mrzí, je fakt, že dlhodobo je o referendum ako nástroj demokracie nízky záujem, preto často ide o “vyhodené peniaze”. Čo by mohlo pomôcť, je možnosť, aby referendum nemalo kvórum, tak ako sa medze týkajúce sa účasti nekladú ani v klasických voľbách. Predsa je jediným nástrojom, aby sa ústavné orgány záväzne zaoberali žiadosťami občanov. Už aj tak je veľmi zložité nazbierať potrebné podpisy, najmä ak ide o čisto občianske iniciatívy, lebo bohužiaľ, ak za tým nestoja záujmy niektorých organizovaných skupín, ťažko dosiahnuť také počty, ako sa podarilo AZR. Im sa podarilo osloviť cca 8% populácie štátu, preto je treba ich snahu oceniť a preto má aj toto referendum význam.

Dôležité je ale, podľa nás, si uvedomiť, že žiaden zákon sa nepostará o to, ako sa budú správať jednotliví občania a preto je cesta k skutočnej ochrane rodiny iná. Dlhšia. Ťažšia. Jedine keď každý občan bude mať možnosť vzdelávať sa, realizovať sa ako profesionálne, tak aj rodinne, tak iba vtedy vznikne prostredie, kde rodiny budu prosperovať. Všetky. Osvojenie si dieťaťa je proces zložitý a vyžaduje selekciu kandidátov na adopciu, takže nevidíme dôvod, prečo by bezúhonní občania nemali mať rovnakú príležitosť venovať svoju lásku a prostriedky deťom, ktoré by inak skončili v ústavoch. Profesionálny rodičia nemôžu poskytnúť rovnakú starostlivosť, pochopenie a materiálne zabezpečenie – nemôžu dať dieťaťu všetko, čo v takom kritickom období treba. Totižto veľký brat, štát, nemá neobmedzené prostriedky, takže starostlivosť o tých najmenších je často na poslednom mieste. Sú dôležitejšie témy na stole mocných.

Bohužiaľ žijeme v časoch, kde korupcia a klientelizmus, v rozpore s akýmikoľvek zákonmi a pravidlami konkurencie, dokonca aj proti zásadám pravého kapitalizmu, ničia štáty, ale aj priamo životy tých slabších. Preto, ak sa spoločnosť nevylieči zo svojich civilizačných chorôb, nebude môcť ochraňovať všetkých tak ako si to zaslúžia, ale budeme nútení hľadať len provizórne riešenia. Jedno z nich by mohlo byť aj neobmedzovanie slobody jednotlivcov.

Konkrétne bod 1 z referenda považujeme za bezpredmetný, lebo ak prekáža slovo “manželstvo”, mohli by sme vytvoriť právne normy, ktoré sa volajú napríklad “partnerstvá”, ktoré by boli otvorené všetkým dospelým. Tak by sme mali sobášne listy pre “tradičných” a partnerské listy pre menej tradičných. Win-win situácia. Pripomeňme, že ešte pred nedávnom boli zakázané aj manželstvá medzi občanmi s inou farbou pleti. Zákony nemusia byť automaticky správne.

Bodu 2 sme asi dostatočne venovali pozornosť vyššie, ale v skratke toľko, že ak dvaja dospeli občania dostatočne preukážu, že sa vedia postarať po morálnej aj po materiálnej stránke o dieťa, prečo im to nedovoliť? Buď sme naozaj rovní pred zákonom, alebo nie sme…

Čo sa týka bodu 3, tak súhlasíme, že niektoré predmety by nemali byť povinné a mali by byť ponechané na uváženie každého jednotlivca. Ak je právnym zástupcom dieťaťa rodič, bude dôležitejší názor dieťaťa, alebo rodiča pri voľbe obsahu výuky? Myslíme si, že keďže sa to týka priamo dieťaťa, tak by to mala byť prevažne jeho voľba. Súhlasíme ale, že by obsahy takýchto prednášok mali byť pod prísnym dohľadom a témy vyberané a prednášané profesionálne a bez žiadnych komentárov, resp. aby sa prezentovali len vedecké fakty, aby si mohli deti vytvoriť vlastný názor a správať sa zodpovedne k vlastnému telu a voči iným deťom a dospelým. Aby vedeli rozlíšiť čo je správne a čo nie, aby mali nástroje na zabránenie prípadnému zneužitiu.
Takže ak chceme všetci dobro našich detí a všeobecne všetkých občanov, tak vlastne chceme to isté.

1 comment on “Slovensko je dnes rozdelené na dva tábory, ktoré vlastne chcú to isté.

Comments are closed.