Tlačové správy

Slovenskí Piráti zverejňujú svoje financovanie – Tlačová Správa

 

Pirátske hnutie na Slovensku, zastupované Slovenskou Pirátskou Stranou, po vzore svojich zahraničných kolegov, začalo používať transparentný bankový účet ako jediný spôsob nakladania so svojimi financiami.

Na transparentnom bankovom účte si môže verejnosť pozrieť celkový stav financií SPS, vklady a aj výdaje. Zároveň je tento účet jediným spôsobom ako dobrovoľne a neanonymne prispieť na činnosť Pirátov. Zverejnenie všetkých pohybov v reálnom čase je nezávislé na SPS, je zodpovednosťou finančného ústavu, v ktorom je účet vedený.
Predseda SPS, Milan Gvoth: ,,Transparentné financovanie je pre Pirátov kľúčovým programovým bodom. Vyzývame všetkých, ktorí majú transparentnosť v programe, alebo ju používajú ako politicko-marketingový nástroj, aby prestali o nej iba hovoriť a začali konať. Nech si tiež zriadia transparentné účty, aby bolo viditeľné z akých zdrojov je ich činnosť financovaná. Zároveň žiadame vládu a parlament k takej úprave legislatívy, aby všetky zložky štátnej správy, samosprávy a všetky subjekty financované z verejných zdrojov mali zriadené transparentné účty, aby bola možná verejná kontrola hospodárenia samotnými občanmi tejto krajiny. Občania majú právo vedieť ako sa nakladá s ich peniazmi. Transparentnosť je pre Pirátov základom boja proti plytvaniu verejnými financiami a korupcii.“
Služba transparentného bankového účtu nie je v zahraničí novinkou. Využívajú ju aj  niektoré slovenské občianske združenia a neziskové organizácie. Slovenské banky ale tento produkt zatiaľ neposkytujú. Aj preto Slovenská Pirátska Strana založila svoj účet v súkromnej banke v Českej republike.
Kontakty pre médiá:
        
Viliam Fiedler – Mediálny Odbor
viliam.fiedler@piratskastrana.sk
press@piratskastrana.sk
Tel. č. : 0911 207 015
        
Peter Blaščák – Mediálny Odbor
peter.blascak@piratskastrana.sk
   
Milan Gvoth – predseda SPS
milan.gvoth@piratskastrana.sk