Program

VŠETCI NEKRADNÚ!

Stiahnuť program v PDF

7 pilierov Slovenskej Pirátskej Strany

Slovenská pirátska strana je strana 21.storočia. Nasledujeme odkaz medzinárodného pirátskeho hnutia a sme oficiálnym členom Pirate Parties International. Snažíme sa o Slovensko pokrokové, slobodné a transparentné.  

  1. Zvýšenie transparentnosti 

Sme presvedčení, že verejná kontrola politikov a úradníkov je najlepším liekom na korupciu a klientelizmus, ktoré sa rozmohli v našom štáte.  Dnešné technológie umožňujú dôkladne zaznamenávať kroky, ktoré súvisia s politickou činnosťou. Presadzujeme preto verejné záznamy z každého oficiálneho rokovania, rovnako ako zaznamenávanie stretnutí so záujmovými skupinami či lobistami (ktorých považujeme za normálnu súčasť politiky – ale oblasť veľmi citlivú, a preto by mala byť pod drobnohľadom verejnosti). Znamená to tiež absolútnu transparentnosť pri používaní verejných financií. Piráti nezatvárajú žiadne dvere, nestavajú hradby medzi politiku a ľudí, naopak, vytvárajú mosty, aby občania mali čo najľahší prístup k informáciám, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Res publica = vec verejná

  1. Reforma zákonov o duševnom vlastníctve a patentoch

Téma, ktorá dala názov celému svetovému hnutiu, je komplexná, a uvedomujeme si, že na rozdiel od mnohých iných oveľa kontroverznejšia. No sme presvedčení, že súčasná podoba zákonov slúžiacich na ochranu duševného vlastníctva ochromuje ľudskú tvorivosť v technickej, vedeckej, aj umeleckej sfére. Trestanie ľudí za to, že si „upirátia“ film či hru, je len vrcholom ľadovca. Oveľa viac škody je vďaka týmto zákonom napáchanej na trhu s inováciami. Veľké firmy prirodzene zneužívajú svoj monopol na to, aby obmedzovali malých hráčov, ktorí si nemôžu dovoliť zástupy právnikov. V akademickej sfére tieto obmedzenia znamenajú zvýšené náklady pre inštitúcie aj jednotlivcov. Najsmutnejšie dopady vidíme v zdravotníctve, kde dominancia niekoľkých spoločností dokázateľne brzdí vývoj nových liekov. Industriálna revolúcia ľudstvo prinútila zmeniť chápanie materiálneho vlastníctva – nie je teda logické, aby informačná revolúcia viedla k prehodnoteniu chápania vlastníctva duševného? Veď nakoniec, náš život je od narodenia o kopírovaní tých skúsenejších.

  1. Podpora a rozvoj občianskej spoločnosti

Na priamu demokraciu máme rozličné názory, na čom sa ale Piráti na celom svete zhodnú, je podpora občianskej spoločnosti. Znamená to vytváranie prostredia pre informovaných, aktívnych, a vzdelaných obyvateľov štátu, lebo len informovaný človek môže robiť dobré a zodpovedné rozhodnutia. Je absurdné, akým spôsobom sa na Slovensku ignorujú záujmy občanov, ktorí sa rozhodnú niečo zlepšovať. Ľudia sú z toho pochopiteľne znechutení a mnohí preto odchádzajú za hranice, lebo nevidia šancu na zmenu. Pirátske hnutie je ľudovým hnutím, a preto je jeho cieľom, aby sa na fungovaní štátu podieľali všetci, ktorí o to majú záujem, a aby takým ľuďom neboli kladené nezmyselné prekážky alebo aby boli za svoju činnosť prenasledovaní.       

  1. Sloboda

Slobodu jednotlivca považujeme za esenciálnu súčasť našej spoločnosti. Vážime si odkaz naších predkov, ktorí bojovali a zomierali, aby sme my mohli žiť v slobodnejšom svete ako oni.  Odsudzujeme preto akékoľvek prejavy nenávisti, diskriminácie, xenofóbie, homofóbie a vo všeobecnosti akékoľvek -izmy  iniciatívy, ktoré nám na našu slobodu chcú siahať.  Považujeme za neprípustné, aby v 21. storočí vo vyspelom štáte Európskej únie,  stále žili ľudia, ktorí sú diskriminovaní pre iné životné postoje, a čo je horšie, niekedy iba preto, akými sa narodili. Príliš uniformná spoločnosť sa ľahko stane bigotnou a izolovanou, a to si v dnešnom modernom dynamickom svete nemôžeme dovoliť. Naopak pestrosť a odlišnosti sú tým pravým motorom pokroku. Našou víziou je, aby sa ľudia na Slovensku nemuseli báť, že sú iní…. Chceme Slovensko bez nenávisti, Slovensko pre všetkých.  

  1. Ekológia

Piráti vedia, že planétu máme len jednu a preto ju musíme chrániť ako len najlepšie vieme. Je to zodpovednosť nás všetkých, aké miesto pre život zanecháme našim potomkom. Vďaka sústavnej ignorácií potrieb našej planéty sme len krok od prekročenia bodu, kedy devastácia životného prostredia bude nezvratná. Ochrana životného prostredia sa musí stať absolútnou prioritou. 

  1. Ekonomika

Neustály ekonomický rast je dlhodobo neudržateľný. Bezhlavo devastujeme zdroje našej planéty za vidinou zisku veľkých korporácií, ktorých zamestnanci dostávajú len malý zlomok platu majiteľov. Takýto prístup nás však už takmer doviedol k bodu, kedy bude znečistenie nášho životného prostredia nezvratné, a to reálneho ohrozuje naše prežitie. Navrhujeme preto, aby sa naša ekonomika podriadila ekologickým potrebám, a nie zisku. Každá bublina musí raz prasknúť, preto by sme mali jednať skôr, než bude neskoro. 

  1. Zahraničná politika

Pirátske hnutie je hnutím nadnárodným. Koncept národa mal svoju historickú hodnotu a význam, no tak ako prišiel, musí aj odísť. Slovensko považujeme za prirodzenú súčasť európskeho priestoru, a aj keď máme voči fungovaniu Európskej Únie aj výhrady, faktom ostáva, že je garantom stability, mieru a relatívneho bezpečia na svojom území. EÚ treba zásadne zreformovať, ale treba tak urobiť z vnútra – opustenie politických štruktúr by znamenalo aj opustenie princípov vyspelej spoločnosti, za ktorými stojíme.. Na druhej strane nie je dobré  prijímať všetko bez výhrad, a musíme sa spoločne postaviť proti nerozumným krokom, spôsobených prílišnou izolovanosťou a byrokraciou Euróspskych inštitúcií


Štyri kroky, ako dosiahnuť slobodnú, bohatú a digitálne prepojenú spoločnosť:

Kontrola moci a mocných – politikom musí byť vidieť pod prsty. Občan má právo vedieť, ako hospodária ním volení zástupcovia s verejnými prostriedkami vybranými z daní nás všetkých. Obhajujeme register zmlúv. Presadzujeme osobnú zodpovednosť a odvolateľnosť politikov.

Zjednodušenie štátu pomocou technológií – všetky úrady majú byť kompletne dostupné online. Zavedieme daňovú správu s priateľským helpdeskom a call centrom ako v banke. Dane a odvody sa majú platiť na jedinom mieste. Obiehať po úradoch majú dáta, nie ľudia.

Ochranu občanov pred šikanovaním – živnostníci a e-shopy sú prenasledované štátom, zatiaľ čo ročne zo Slovenska  plynú stovky miliárd do daňových rajov. Dlžníci s viacerými exekúciami čelia bezvýchodiskovej situácii, keď ich dlhy narastajú vďaka poplatkom za každú exekúcii zvlášť.

Ochrana slobody – presadzujeme slobodný prístup občanov k informáciám aj slobodu prejavu a právo na súkromie. Podporujeme demokraciu a zapojenie ľudí do rozhodovania. Bojujeme proti cenzúre, obmedzovania slobody a potláčanie ľudských práv. Viac slobody, menej buzerácie