Aktuality

Predĺžený nefunkčný lock-down a mesto plné duchov.

Vláda sa definitívne rozhodla pochovať ekonomiku SR. Prečo?

Odpoveď je jednoduchá a zložitá zároveň. Na jednej strane zavreté prevádzky spôsobujú, že nám postupne budú zanikať firmy a živnostníci, ktorí nenájdu nejakú kľučku alebo uličku, ako obísť lock-down a prísť k nejakým peniazom. Zánik znamená, že tí ľudia sa proste prihlásia na úradoch práce a budú žiadať podporu v nezamestnanosti od štátu.

Na strane druhej, tí čo kľučky a uličky nájdu, svojím spôsobom prispievajú k závažnej pandemickej situácii – keďže ľudia sú svojim spôsobom nútení sa opäť a opäť zhlukovať na tých istých miestach, v tých pár otvorených prevádzkach. A to má za následok šírenie “pliagy”, keďže jesť zatiaľ potrebuje každý a preto každý zájde do potravín, kde sa poprechádza v interiéry a postojí v rade pri kasách.

Možno by ľudia, ktorí sú samozamestnávatelia aj prežili, keby niekoho napadlo preplácať firmám fixné náklady. Ale tento nápad raz zaznel, niekto to asi prepočítal a odvtedy je o ňom ticho. Je jasné, že bez podpory mnohí neprežijú a bez nich budeme mať mestá plné prázdnych priestorov, bez ľudí. Mestá plné duchov.