Aktuality

Podali sme trestné oznámenie na Ľuboša Blahu

Dňa 31.10.2020 uverejnil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  za stranu SMER-SD Ľuboš Blaha na facebooku status, v ktorom uviedol, že ak človek pri testovaní narazí na nemecky či maďarsky hovoriacich medikov, má okamžite kontaktovať políciu, pretože sú to vojaci cudzej armády vyslaní z Rakúska či Maďarska, bez akéhokoľvek mandátu Národnej rady Slovenskej republiky. V statuse zároveň uviedol, že zo zákonného hľadiska tam nemajú čo robiť, z formálneho hľadiska sú okupanti a je občianskou povinnosťou o nezákonnom pôsobení cudzích vojsk informovať bezpečnostné zložky Slovenskej republiky.

V Slovenskej pirátskej strane sme presvedčení, že poslanec Ľuboš Blaha uvedeným statusom naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu šírenia poplašnej správy podľa § 361 ods. 1 a § 362 Trestného zákona. Ľuboš Blaha sa uvedeného konania dopustil za krízovej situácie štátu, ktorou sa v zmysle § 134 ods. 2 písm. a ) Trestného zákona chápe tiež núdzový stav, ktorý je v súčasnosti vyhlásený. V zmysle čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky totiž môže súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií udeliť aj Vláda Slovenskej republiky, čo je prípad rakúskych a maďarských medikov.

Za pravdu nám dáva aj vyjadrenie Vincenta Bujňáka z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, podľa ktorého sa prítomnosť medikov z Maďarska a Rakúska na celoplošnom testovaní chápe tak, že jej účelom je humanitárna pomoc, preto nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, postačí súhlas vlády. Z uvedených dôvodov sme na poslanca parlamentu Ľuboša Blahu podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy.