Aktuality

Dokedy budú psíčkari diskriminovaní ?

Daň za psa upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku. Ide o miestnu daň, ktorú ukladá mesto alebo obec. Daňová povinnosť vzniká vlastníkovi psa staršieho ako 6 mesiacov a nevzťahuje sa na psa, ktorý je chovaný na vedecké a výskumné účely; je umiestnený v útulku zvierat alebo má špeciálny výcvik a vlastní ho resp. používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Keďže ide špecifickú daň, pretože v zmysle nášho právneho poriadku je pes jediným zvieraťom, pri ktorom vzniká daňová povinnosť, majitelia psov po správnosti očakávajú, že daň za psa bude použitá výlučne na uspokojenie ich potrieb. Zákonodarcovia však pri schvaľovaní tejto diskriminačnej dane nezaviazali správcu dane investovať vybrané finančné prostriedky z dane za psa v prospech majiteľov psov, čo je nehoráznosť. Keď sa už štátna moc rozhodla vykorisťovať iba určitú skupinu vlastníkov zvierat, v tomto prípade psíčkarov, mala im to nejako kompenzovať.

Prvou samosprávou, ktorá na Slovensku pristúpila k zrušeniu dane za psa bola oravská obec Mútne. Starosta obce Marián Murín sa k zrušeniu dane za psa vyjadril, že nevidí dôvod, prečo by majitelia psov mali byť znevýhodnení a diskrimovaní oproti majiteľom iných zvierat. Ako príklad diskriminácie uviedol majiteľov mačiek, škrečkov, hadov, anduliek, leguánov, papagájov, prípadne tigrov alebo koní, pre ktorých nie je stanovená žiadna daň.

Obce a mestá s požehnaním štátu prostredníctvom dane za psa úmyselne ožobračujú psíčkarov.  Daň za psa je už od svojho počiatku diskriminačná. Znevýhodňuje totiž určitú skupinu ľudí. Poslanci parlamentu by už mali konečne napraviť túto dlhoročnú skrivodlivosť a zrušiť daň za psa, prípadne ju modifikovať do podoby, aby mali z nej úžitok výlučne majitelia psov.

ZDROJE:

https://www.aktuality.sk

https://www.slovensko.sk