Aktuality

2% z vašich daní

 

Rok 2013 bol pre nás v znamení štandardných aktivít, ktoré sme vykonávali pod hlaqvičkou nášho občianskeho združenia. Počnúc stretnutiami s verejnosťou, cez prednáškovú činnosť až po účasť na rôznych besedách. Všetko v zmysle našich stanov a predmetu činnosti. 

Zúčastnili sme sa niektorých medzinárodných Pirátskych akcií, nadviazali sme ďalšie kontakty.

Na všetky takéto činnosti sú potrebné finančné prostriedky (náklady na aparatúru, propagáciu, dopravu …), bez peňazí to jednoducho nejde a v konečnom dôsledku sme časť nákladov v minulom roku museli hradiť z vlastných prostriedkov jednotlivých členov. 

Musím zároveň zdôrazniť, že bankový účet máme transparentný a je volne k nahliadnutiu online na našej webovej stránke. Zároveň sa chystáme ztransparentniť aj celé účtovníctvo združenia. Naši členovia, fanúšikovia a prípadní darcovia 2% budú tak mať neustály prehľad o použití finančných prostriedkov.

2percenta

Občania, ale aj firmy v SR môžu každoročne poukázať zákonom dané percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, občania a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Aj Slovenská pirátska strana, ako občianske združenie, sa uchádza o túto časť daní, ktorú môžeme zmysluplne využiť pri našej činnosti v oblasti podpory a rozvíjania aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti informatizácie, analýzy pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti autorských práv, práva na prístup k informáciám, práva na súkromie. Tieto finančné prostriedky nám v značnej miere pomôžu v podpore občianskych iniciatív, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej Republiky pri rozhodovaní o veciach verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov. Aj naďalej budeme rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.

Ak ste sa rozhodli pre tento krok, musíte si vopred zistiť do ktorej skupiny možných poukázateľov 2% patríte a aký je váš ďalší postup

​Zdroj: rozhodni.sk