Tag Internetová listina práv a slobôd

Internetová listina práv a slobôd

Publikované

Živý návrh , ktorý reaguje na výzvu Christiana Engströma. Internet je neutrálna a decentralizovaná sieť prekračujúca hranice štátov, ktorá pracuje podľa otvorených štandardov. Štát uznáva a chráni prirodzené práva jednotlivca na Internete. Na Internet dopadá Dohovor o ochrane ľudských práv a ... Čítať ďalej