Program

VŠETCI NEKRADNÚ!

Stiahnuť program v PDF


Štyri kroky, ako dosiahnuť slobodnú, bohatú a digitálne prepojenú spoločnosť:

Kontrola moci a mocných – politikom musí byť vidieť pod prsty. Občan má právo vedieť, ako hospodária ním volení zástupcovia s verejnými prostriedkami vybranými z daní nás všetkých. Obhajujeme register zmlúv. Presadzujeme osobnú zodpovednosť a odvolateľnosť politikov.

Zjednodušenie štátu pomocou technológií – všetky úrady majú byť kompletne dostupné online. Zavedieme daňovú správu s priateľským helpdeskom a call centrom ako v banke. Dane a odvody sa majú platiť na jedinom mieste. Obiehať po úradoch majú dáta, nie ľudia.

Ochranu občanov pred šikanovaním – živnostníci a e-shopy sú prenasledované štátom, zatiaľ čo ročne zo Slovenska  plynú stovky miliárd do daňových rajov. Dlžníci s viacerými exekúciami čelia bezvýchodiskovej situácii, keď ich dlhy narastajú vďaka poplatkom za každú exekúcii zvlášť.

Ochrana slobody – presadzujeme slobodný prístup občanov k informáciám aj slobodu prejavu a právo na súkromie. Podporujeme demokraciu a zapojenie ľudí do rozhodovania. Bojujeme proti cenzúre, obmedzovania slobody a potláčanie ľudských práv. Viac slobody, menej buzerácie


DOPRAVA

Čas strávený na ceste sa do života počíta. Presadzujeme koncepčné riešenie výstavby komunikácií po vzore Nemecka a Rakúska, s jasným financovaním a plánovaním na ďalších 30 rokov – podľa potrieb občanov, priemyslu i medzinárodných záväzkov.

Slovensko, srdce Európy a vstupná brána do EU
 • Slovenská diaľničná sieť je hmatateľným dôkazom mnohých rokov neodbornej politickej práce. Navrhneme zásadné zmeny, ktoré urýchlia a skvalitnia výstavbu diaľničnej siete v SR. Koniec politikárčenia, odborníci späť na miesta!
 • Prehľadné hospodárenie a úplná znalosť nákladov = záruka kvality. Spriehľadníme organizácie zaoberajúce sa dopravnou infraštruktúrou. Pri každom obstarávaní chceme dlhodobé záruky a kontroly.
 • zrýchlenie výstavby najdôležitejších dopravných tepien. Zasadíme sa o riadnu prípravu projektov, jednoduchšiu administratívu, aktívnu a férovú komunikáciu s občanmi a pripravíme obmedzenia možností pre špekulantov.
Mobilita v 21. storočí
 • Reštart koncepčnej výstavby diaľničnej siete. Plánovanie musí prebiehať nezávisle od záujmov politikov s jasnými cieľmi a kritériami úspešnosti. Len tak je možné do roku 2040 potrebných 1000 km diaľnic dostavať.
 • Chceme, aby Slovensko bolo na špičke v elektromobiloch a ekologických autách. Presadíme priaznivé a rovnaké podmienky pre rozvoj a použiteľnosť nabíjacích staníc všetkých typov vozidiel.
 • Stop šikanovaniu vodičov. Vybudujeme viac odpočívadiel a podporíme jednotný európsky výber mýta pre kamióny. Sme proti sledovaniu osobných áut cez GPS.
 • Park&Ride pre Bratislavu
Železnice slovenskej republiky, oceľová chrbtica dopravy
 • Zaistíme dlhodobé zdroje a stabilné plánovanie výstavby a renovácie.
 • presadíme výstavbu vysokorýchlostných tratí v čo najkratších termínoch a s účasťou technických vysokých škôl. Vysokorýchlostné železnice znamenajú prevádzkovú rýchlosť minimálne 250 km / h.
 • transparentnosť ŽSR
A niečo navyše
 • Cyklisti sú nás rešpektovaný partner pri plánovaní a výstavbe ciest.

FINANCIE

Zjednodušíme daňový systém a znížime zdaňovania práce. Zlepšíme výber daní najmä u subjektov, ktoré zo Slovenska vyvádzajú stovky miliárd v nezdanených ziskoch. Nižšie zdanenie práce a spravodlivé dane.

 • Dane: Ide to aj jednoducho! Podporujeme rovnú daň – rovnakú sadzbu celkového zdanenia práce (vrátane odvodov) pre všetky príjmové skupiny.
 • Uľahčíme platenie daní: Dane a odvody živnostníkov zjednotíme do jednej platby a zavedieme jednotné inkasné miesto. Jednoduchý daňový formulár budete môcť vyplniť online počas 10 minút.
 • Začneme diskusiu o zmenách daňových sadzieb v súvislosti s robotizáciu. Stop vyvádzania ziskov nadnárodných firiem
 • Zisk vytvorený na Slovensku bude u nás aj zdanený: Zlepšíme pravidlá, dohľad a sankcie v prípade vyvádzania ziskov. Posilníme motiváciu firiem, aby väčšiu časť zisku investovali u nás či rozdelili zamestnancom.
 • Obmedzíme daňové raje a odkryjeme vlastníkov nielen v Karibiku: Podporíme jednotný daňový základ firiem v EÚ. Zabránime vlastníkom firiem schovávať sa za anonymné štruktúry.
 • Podporíme sektorovú daň pre banky, telekomunikácie, vodárne a iné trhy, kde je malá konkurencia a vytvorený zisk ide spravidla do zahraničia. Dosadíme silné vedenie regulačných úradov, ktoré dohliadne, že daň nedopadne na spotrebiteľov.
 • Zvýšime poplatky za ťažbu národného bohatstva.
A niečo navyše:
 • Vytvoríme stabilnejšie prostredie: schválime maximálne jednu zásadnú zmenu daňových zákonov za funkčné obdobie.
 • nepodporíme nezodpovedné zadlžovanie budúcich generácií.
 • zlegalizujeme konope a zdaníme jeho predaj: Zdaňovanie prinesie do rozpočtu podľa odhadu 3,2 mld. Korún, pozri stanovisko. Drobné pestovanie bude oslobodené od daní.
 • Obmedzíme EET: Zrušíme EET pre e-shopy, platby kartou a drobných podnikateľov.

INFORMATIKA

Digitalizácia je služba pre občanov, ku ktorým budeme pristupovať ako k váženým klientom. Zbavíme sa monopolných dodávateľov technológií vysávajúce verejné rozpočty. Tým digitalizáciu Slovenska zrýchlime a zlacníme.

 Menej papierov = viac voľného času

 • Digitalizácia prinesie pohodlie: Z domova si vybavíte nový OP, predaj auta či daňové priznanie. Tým, ktorí sa ešte nespriatelili s počítačom, pomôže úradník na mieste na to určenom.
 • Ušetríme všetkým čas, peniaze a starosti: V digitálnom prostredí neexistuje otváracia doba, väčšinu vecí vybavíte okamžite. Všetky formuláre a služby budú na jednej prehľadnej internetovej stránke. Tým ušetríme čas občanom a zefektívnime chod úradov.
 • Bude to fungovať: Každá nová služba bude podrobená dôkladnému testovaniu a nespustí sa, pokiaľ ju nezvládne minister osobne. Služby musia mať jasný prínos pre občanov, a ten bude priebežne vyhodnocovaný.
 • Vyššia kvalita za menej peňazí

ZRIADIME MINISTERSTVO INFORMATIKY
,ktoré:

 • Postráži potrebnosť a kvalitu návrhov služieb: Zamedzíme opakovanie káuz predražených nákupov typu www.slovensko.sk
 • Naštartujeme digitálny, užívateľsky prívetivý štát: Chceme digitalizáciu ako v Estónsku alebo vo Veľkej Británii.
 • Vytvorí a presadí štandardy: Služby poskytované štátom budú jednoduché a funkčné. Prepojíme služby a registre, aby skutočne obiehala dáta, nie občan.
 • Garantuje kvalitu služieb: Dáme dohromady ten najlepší tím IT špecialistov; nebude ale preberať agendu IT za iné úrady.
 • Zaistí, že digitalizácia skutočne prebehne: Budeme uplatňovať princíp: „vízia je centralizovaná, procesy sú decentralizované.“
 A niečo navyše:
 • presadíme kvalitné otvorené dáta (open data): Pomôže to naštartovať ekonomiku a zvýšiť kvalitu služieb v súkromnom aj verejnom sektore.
 • Podporíme rozvoj open-source softvéru, v školách i na úrade: Budeme tak nasledovať USA, UK a štáty EÚ, ktoré už jeho výhody využívajú.
 • Zvýšime kybernetickú bezpečnosť štátnych systémov: A to bez zbytočného zväzovania občanov.
 • Budeme požadovať zodpovednosť dodávateľov za chyby v ich produktoch a službách.
 • Bránime slobodu Internete: Zachováme sieťovú neutralitu.

KULTÚRA

Cieľom Pirátov je podpora kultúry a ľudí, ktorí ju vytvárajú. Podporíme knižnice, galérie, divadlá či múzeá, ktoré budú spĺňať podmienky priehľadného hospodárenia. Slobodná spoločnosť je pestrá, a taká je aj jej kultúra.

Zaistíme financovanie kultúry
 • Dáme vám zľavu na dani až 50EUR, ak darujete peniaze na kultúru: Obdarovať budete môcť ľubovoľnú neziskovú organizáciu, ktorá má priehľadné financovanie a pestuje kultúru alebo inú činnosť vo verejnom záujme.
 • Verejnoprávne médiá slúžia všetkým: Zrušíme koncesionárske poplatky. Príjem RTVS nahradíme pevným podielom na výbere DPH. Zvýšime možnosti príjmov z reklamy, avšak prísne regulované. Obmedzíme politické tlaky na vedenie televízie a rozhlasu
 • Kultúra pre mestá a obce: Zavedieme architektonickú súťaž pri verejných stavbách ako štandard. Vyhradíme pri štátnych stavbách aspoň 1% rozpočtu na výtvarné diela slovenských umelcov. Zaistíme, že kultúrne granty budú dostupné aj pre menšie obce.
Dáme autorskému právu zmysel
 • Nechceme porušovať práva autorov a umelcov, ale prispôsobiť poňatie autorského práva digitálnemu veku: Podporujeme tvorivosť, zdieľanie a férovú odmenu autora za komerčné použitie jeho diela.
 • Zrušíme nadvládu SOZA nad umelcami: Zrušíme povinnosť umelcov oznamovať svoj koncert SOZA 20 dní vopred. Umelec nesmie byť nútený platiť poplatok za koncert, kde hrá vlastnú hudbu.
 • Ušetríme domácnostiam aj podnikateľom tisíce EUR: Zlacníme elektroniku zrušením poplatku za prázdna médiá. Krčmár nebude musieť platiť poplatok za rádio a televíziu – zaplatí ho vysielacej stanice. Výrazne znížime alebo úplne zrušíme poplatky pre školy, výskum a nekomerčné aktivity.
 • Na úrovni EÚ zahájime diskusiu o skrátení copyright: Pôvodne trval copyright 14 rokov od zverejnenia diela, s možnosťou predĺženia na dvojnásobok. To je dostatočná doba na vytvorenie finančného zisku z diela.
Dostupné kultúrne bohatstvo
 • Diela z grantov budú po 2 rokoch uvoľnené na nekomerčné použitie: Dohoda na uvoľnenie diela bude podmienkou dotácie z verejného rozpočtu na vznik diela.
 • Podporíme dobrovoľné vstupné vo verejných múzeách a galériách.
 • digitalizuje maximum slovenských kníh: Na Internete sprístupníme všetkým občanom bezplatne knihy, u ktorých vypršala doba majetkového práva.
 • Zavedieme povinný elektronický výtlačok, ak je dielo vysadené na počítači.
 • Pamiatky chceme zachovať aj pre ďalšie generácie: presadíme, aby vyjadrenia Pamiatkového úradu boli pre úrady záväzné.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Naša základná zahraničná politika je orientovaná smerom na vyspelé európske demokracie. Chceme, aby Slovenská republika sebavedome využívala náš vplyv v EÚ a OSN k prosperite celého nášho štátu, svetadielu i planéty.

Aktívne členstvo a reforma Európskej únie
 • Chceme obmedzovať byrokraciu a bojovať proti nezmyselným dotáciám a plytvanie v EÚ.
 • Presadzujeme vyššiu účasť občanov a Európskeho parlamentu do rozhodovania.
 • Neprijmeme výnimky zvýhodňujúce niektoré krajiny alebo ich časti: 4 základné slobody pohybu (tovaru, služieb, osôb a kapitálu) v rámci Európskeho priestoru musia ostať nedeliteľné.
Férový a prosperujúci medzinárodný obchod
 • Chceme, aby SR konala a obchodovala so všetkými krajinami ako rovný partner, od veľmocí po rozvojové štáty.
 • Nahradíme tajne dohadované medzinárodné zmluvy ako je TTIP. Chceme jasné, vopred stanovené ciele dohodnuté pod verejnou kontrolou. Dohliadneme na to, že na prvom mieste nebudú záujmy lobistov, ale občanov.
 • Nesúhlasíme s vykorisťovaním chudobných krajín (napr. Vnucovaním vysokých cien západných patentovaných liekov na smrteľné choroby)
Globálna zodpovednosť Slovenska
 • Podporujeme symbolickú aj konkrétnu pomoc disentu v autoritárskych krajinách. V rozumnej podobe je neoddeliteľnou súčasťou našej diplomacie.
 • odmietneme presadzovanie hraníc na internete: Zasadzujeme sa o to, aby ľudia zo všetkých krajín sveta mali slobodný a anonymný prístup k internetu.
 • Podporujeme revíziu Dohovoru OSN o omamných látkach s cieľom zásadne znížiť vplyv nelegálnych drogových kartelov.

MIESTNY ROZVOJ

Zaistíme rozvoj štátu s jasnou víziou, zjednodušíme a zrýchlime stavebné konanie a zvýšime vplyv verejnosti na rozhodovaní.

Nebudete na druhej koľaji
 • Odmietame politiku o nás bez nás. Prerokovanie vízie SR a regiónov a ďalších rozhodnutí s občanmi považujeme za základ demokracie a zdravej spoločnosti.
 • Férové ​​podmienky pre všetky regióny. Zmiernime preplňovanie Bratislavy a vyľudňovanie vidieka. Chceme zmenu rozpočtového určenia daní, dostavbu hlavných dopravných tepien a pokrytie vidieka vysokorýchlostným internetom.
 • Nedopustíme vyradenie verejnosti z prerokovania veľkých stavieb.
Rýchlejšie výstavba bez korupcie
 • Zavedieme jednotné kontaktné miesto pre stavebníkov. Nebude treba vybehať až 40 stanovísk v stavebnom konaní. Presadíme aj ďalšie odporúčania Svetovej banky.
 • Zverejníme jednoduchý elektronický formulár pre stavebné povolenie.
 • presadíme, aby sa developeri skutočne podieľali na financovaní potrebnej infraštruktúry. Chceme viac plánovacích zmlúv a zdanenie ziskov developerov zo zmeny polí na stavebné parcely.
 • Zriadime kanceláriu štátneho architekta. V spolupráci s krajskými a obecnými architektami pomôžeme rozvíjať kvalitné prostredie miest a najmä vidieka.
Väčšia dostupnosť bývania
 • Predložíme balík zákonov, ktorý zvýši dostupnosť bývania. Zvýšenie rozpočtového určenia daní dá obciam peniaze na verejnú vybavenosť a obecný bytový fond. Ponúkneme obciam nevyužívané nehnuteľnosti v majetku štátu.
 • Dáme obciam možnosť zvýšiť dane z dlhodobo neobývaných bytov.
 • Zavedieme modernú legislatívu pre zdieľanú ekonomiku (Airbnb pod.)
 A niečo navyše:
 • Chceme transparentné verejné zákazky a bez byrokracie. Naučíme verejnú správu správať sa ako riadny hospodár a protikorupčne
 • Podporíme zdieľanie dobrej praxe a výmenu skúseností, napríklad projekt participatívneho rozpočtu
 • Zjednodušíme ubytovacie a kúpeľné poplatky. Posilníme samosprávu obcí pri určovaní ich výšky.

OBRANA

Moderná, akcieschopná a prísne kontrolovaná armáda je základným pilierom slovenskej a európskej bezpečnosti. Ochránime náš štát pred kybernetickými útokmi. Armáda bude efektívne financovaná.

Bezpečná Európa
 • V jednote je sila: Hranice Schengenského priestoru musíme chrániť spoločne a efektívne. Podporujeme medzinárodnú spoluprácu v rámci spoločnej európskej obrannej a bezpečnostnej politiky a rozvíjanie spoločných bojových skupín krajín EÚ.
 • Európska spolupráca v NATO: Chceme zjednotiť a posilniť podiel a vplyv európskych krajín vnútri NATO. Podporujeme vecnú diskusiu o fungovaní NATO a jeho vojenských operáciách.
 • Základom civilizovaného sveta je dodržiavanie práva: Angažmán našej alebo spoločnej európskej armády mimo hraníc EÚ alebo NATO by malo byť podporené mandátom OSN a dôkladne zvážiť.
Moderná armáda pod občiansku kontrolou
 • Pripravíme armádu pre výzvy 21. storočia: Finančné prostriedky majú smerovať nielen do techniky, ale aj do ľudských zdrojov (dobre vycvičení vojaci a naplnené stavy). Podporíme účelné investície armády do aplikovaného výskumu v oblastiach, v ktorých sme svetová špička.
 • Koniec plytvania a zbrklého dočerpávania rozpočtov: Armáda má byť modernizovaná v spolupráci s ostatnými štátmi EÚ. Namiesto ročného plánovania rozpočtu (vedúceho k typickému rozhadzovaniu prostriedkov na konci roka) budeme strategické nákupy financovať z dlhodobého fondu. Piráti osobne dohliadnu na to, aby zákazky v obrane boli skutočne transparentné a nebol u nich priestor pre korupciu.
 • Kybernetická obrana štátu bez sledovania: presadíme účinnú kybernetickú obranu štátu bez plošnej kontroly internetu.
 • Ustrážime strážnika: Vojenské spravodajstvo podrobíme skutočné civilnej kontrole.

A niečo navyše

 • Chceme zlepšiť akcieschopnosť počas krízových situácií. Armáda môže pomáhať pri príprave občanov k reakcii napríklad na teroristické útoky alebo živelnej pohromy.
 • Armáda sa má opäť aktívnejšie zapojiť do plánovania činnosti civilnej obrany.
 • Vážime si veteránov, zranených a padlých vojakov a ich rodín. Podporujeme starostlivosť o veteránov a dôstojnú údržbu vojenských cintorínov.

PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

V dôsledku prudkého rozvoja technológií možno v horizonte 20 rokov očakávať zánik profesií a razantné zmeny nielen na trhu práce. Zasadíme sa, aby Slovensko nezaspalo.

Zvyšovanie miezd a flexibilný trh práce
 • Jednoduchý plán pre vyššie mzdy. Znížime dane z príjmu, podporíme priebežné zvyšovanie štátnych platov a minimálnej mzdy.
 • Celoživotné vzdelávanie z peňazí EÚ a podpora sociálneho podnikania. Áno čiastočným úväzkom a práci z domova
 • Boj s biznisom pracovných agentúr na hrane zákona, proti neistej, zle platenej práci, z ktorej sa nedá uživiť domácnosť.
Solidarita s potrebnými
 • Zjednodušenie dávok. Miesto príspevkov v hmotnej núdzi a podpory v nezamestnanosti jedna dávka. Dôstojný život tým, ktorí nemôžu pracovať, práca sa ale musí vyplatiť.
 • Štátna podpora pre rodiny s deťmi do jednej plošnej dávky bez preukazovania príjmu či žiadosti o daňové odpočty. Zálohové výživné, ak druhý rodič neplatí včas.
 • Koniec obchodu s chudobou, obecné sociálne bývanie miesto príspevku na bývanie.
 • Nie „detským domovom“ – deti a mládež majú žiť v rodine alebo domácom prostredí. Sociálne služby v prirodzenom prostredí – miesto ústavov terénna a ambulantná starostlivosť. Podpora domácej starostlivosti a pre starajúce sa rodiny.
Dôchodkový systém
 • Zaručený minimálny dôchodok, zvýšenie dôchodkov nižších ako 75% minimálnej mzdy. Vyšší podiel solidárnej zložky dôchodkov. Valorizácia podľa indexu životných nákladov dôchodcov.
 • Súčasný systém vylepšíme. Štát ponúkne viac možností dobrovoľného sporenia s garanciou.
 A niečo navyše:
 • docenenie sociálnej práce, porovnanie miezd v zdravotníctve, školstve a sociálnych službách. Prehĺbenie medzirezortnej spolupráce.
 • Necháme expertmi spracovať analýzu ako zvládnuť budúce spoločenské zmeny. Variantom je základný príjem v rámci EÚ.

PRIEMYSEL A OBCHOD

Chceme zo Slovenska urobiť ekonomického tigra. Žije medzi nami veľa chytrých a kvalifikovaných ľudí, aby sme sa vrátili späť medzi technologické veľmoci.

Slovensko ako ekonomický tiger Európy
 • Chceme byť technologickým rajom: Presadzujeme víziu dlhodobej prosperity Slovenskej republiky postavenej na zvládnutie robotizácie a drobných inovatívnych podnikateľoch.
 • Podporujeme zdieľanú ekonomiku: Navrhneme nové pravidlá pre digitálne platformy, aby súťažili s tradičnými firmami za férových podmienok.
 • Prijmeme progresívne zmeny zákonov v nadväznosti na vývoj techniky (napr. Elektrické a hybridné autá, Drone): Slovenské firmy môžu byť lídrom na trhu a Slovensko zarobí na ich expanziu do EÚ. Podpora drobných podnikateľov v čase robotizácie
 • Budeme podporovať drobných a inovatívnych podnikateľov: Stimuly nepatria zahraničným montážnym halám, ale podnikom s veľkou pridanou hodnotou, ktoré tu platia dane.
 • Prestaneme hádzať podnikateľom polená pod nohy: Zavedieme jednotné elektronické podanie i zdieľanie spisov a inkasné miesto, bezplatné technické normy. Znížime byrokraciu a počet pečiatok v stavebnom konaní a zrýchlime súdy.
 • Zjednodušíme komunikáciu s úradmi: Podnikateľ bude prehľadne informovaný o všetkých povinnostiach. Počítačové programy na ich plnenie budú zdarma.
 • Spracujeme prognózy dopadov robotizácie na SR: Prijmeme nutné zmeny zákonov, aby sme sa na ňu pripravili a aby občania a podnikatelia zarobili.
Férové ​​mobilné tarify a lacný internet
 • Zabezpečíme zníženie cien volaní a dát: Zastavíme lobing telefónnych operátorov. Inšpirujeme sa v Poľsku a donútime trh mobilných operátorov ku konkurencii.
 • Európske dotácie na lepší a rýchlejší Internet rozdelíme bez narušenia trhového prostredia.
 • Razantne sprísnime sankcie voči firmám cielene poškodzujúcim zákazníkov.
Dostupnejšie energie
 • Znížime ceny koncovým odberateľom: Spravodlivo rozdelíme náklady na výrobu a prenosovú sieť. Zastavíme podporu veľkým solárnym parkom a biopalivovým farmám.
 • Zachováme programy pre úsporu energie v budovách, dotácie a podporíme energetickú sebestačnosť: K pomoci musia mať prístup aj domácnosti (napr. Solárne panely na strechách) a drobní podnikatelia.
 • Zameriame sa na inovácie v jadrovej energetike
 • Nesúhlasíme s prelomením limitov ťažby nerastných surovín a dreva

SPRAVODLIVOSŤ

Chceme efektívnu justíciu, ktorá slúži spravodlivosti, nie formalitám, alebo dokonca ochrane zločincov pomocou právnych kľučiek.

Zodpovední sudcovia
 • presadíme otvorený výber: Kandidáti na sudcov budú vyberaní vo verejných výberových konaniach za jasných podmienok.
 • Zariadime väčšiu transparentnosť: Na sudcu sa musí vzťahovať zákon o konflikte záujmov, verejné majetkové priznania, verejný diár schôdzok a lobingu, previerka NBÚ.
 • Zavedieme verejnú kartu sudcu: So záznamami o jeho osobe a výsledkoch, hodnotenie jeho práce najmenej raz za 5 rokov s možnosťou postihu a odvolanie sudcu. Právomoc na to bude mať kontrolná komisia, kde by mala byť väčšina ne-sudcov.
 • Chceme osobnú zodpovednosť za excesy pri vydávaní nezákonných rozhodnutí: Zodpovednosť posúdi súd vyššieho stupňa, ktorý zistí exces.
Rýchlejší prístup k spravodlivosti
 • presadíme rýchle riešenie situácie dlžníkov s viacerými exekúciami: Zlúčením exekúciou podľa miestnej príslušnosti dlžníka s primeranou zrážkou z chráneného bankového účtu. – podporujeme osobný bankrot
 • Zavedieme elektronický súdny spis: presadíme judikáty na Internete a ďalšie online služby.
 • Prenesieme viac vecí na správne úrady. Súdne preskúmanie rozhodnutí bude zachované.
 • Obmedzíme dôvody, kedy začína konanie odznova. Typicky veci vracia odvolací súd. Ten by sa prípadu „nezbavil“, ale musel by chybu sám napraviť.
 • Umožníme hromadné žaloby a prednostné rokovania o veci s dopadom na viac ľudí.
Efektívne stíhanie zločincov a náprava odsúdených
 • Odpolitizujeme štátne zastupiteľstvo.
 • Inšpirujeme s krajinami s fungujúcou spravodlivosťou pri príprave trestného poriadku: Zamedzíme zbytočnému opakovaniu dôkazov, nežiaducim formalitám a obštrukciám, kvôli ktorým unikajú zločinci a politici usvedčený z korupcie.
 • Podporíme lepšie zaistenie majetku stíhaných: Zvýšime dôraz na peňažné tresty a prepadnutie majetku.
 • Podporíme alternatívne tresty s prínosom pre spoločnosť, programy pre nápravu, návrat do spoločnosti a prevenciu recidívy.

VNÚTRO A OTVORENÝ ŠTÁT

Našou víziou je dôveryhodný štát, ktorý sa občanom zodpovedá za kvalitu verejných služieb. Dôsledné uplatňovanie transparentného prístupu zo strany štátnych inštitúcií podporia dôveru ľudí i firiem. Dôsledkom otvoreného štátu potom je obmedzenie korupcie.

Boj proti korupcii nielen na papieri
 • presadíme novelu zákona o registri zmlúv: Všetky štátne firmy budú zverejňovať zmluvy.
 • dohliadneme na politikov a vysokých úradníkov: Majetkové priznanie sa stanú úplnými vďaka hrozbe prepadnutia majetku. Zavedieme verejné diáre.
 • Opravíme služobný zákon: Odpolitizujeme štátnu správu a ochránime oznamovateľa korupcie.
 • Rozšírime pôsobnosť NKÚ na celý verejný sektor: zrýchlenie jeho kontroly.
 • Ďalšie body sú v protikorupčnej stratégií Pirátov.
Otvorený štát a kvalitná verejná správa
 • Chceme priehľadné a verejné výberové konania na všetky verejné funkcie.
 • Obmedzíme duplicity, zjednodušíme procesy a zvýšime kvalitu služieb: Zavedieme procesné audity a štandardy kvality s pravidelným vyhodnotením.
 • zrýchlite prerokovanie pochybenia verejných činiteľov: Posilníme účasť verejnosti.
 • Všetky verejné inštitúcie prevedieme na transparentné organizácie.
 • Razantne zjednodušíme žiadanie o informácie.
 • Zmeníme tabuľkový systém odmeňovania vo verejnej správe: Prispôsobíme odmeňovania súkromnému sektoru a prilákame špičkových odborníkov.
Profesionálna polícia
 • Chceme vylúčiť politické ovplyvňovanie polície: Budeme dôsledne kontrolovať a interpelovať ministra vnútra.
 • Podporíme kariérny rast policajtov: Posilníme bonusy policajtov a zameriame sa na zlepšenie manažérskych schopností vedúcich pracovníkov.
 • Obmedzíme buzeráciu občanov: Sme proti prehnanej represii, zneužívanie plošných prehliadok a plošnému sledovanie komunikácie.
 • rozviažeme ruky pre prácu v teréne. Dáme peniaze na väčšiu automatizáciu trestného konania a obmedzíme jeho prebujnenej formality
A niečo navyše:
 • Obhajujeme racionálny prístup v riešení utečeneckej krízy: Odmietame extrémne požiadavky. Podporíme pomoc čo najbližšie miestam konfliktov alebo humanitárnych kríz.
 • Podporíme zavádzanie prvkov priamej demokracie: Priamu voľbu a odvolateľnosť starostov, celoštátne referendum, občianske veto a nezlučiteľnosť viac funkcií vykonávaných na plný pracovný úväzok.
 • Na zbrane nesiahať. Platné zákony o držaní zbraní považujeme za vyvážené.

VZDELÁVANIE A VEDA

Vzdelanie je hodnota sama o sebe, jeho cieľ nemožno zužovať len na uplatnenie na trhu práce. Kvalitné vzdelávanie je cestou k bohatej, fungujúcej a spravodlivej spoločnosti.

Slobodná voľba spôsobu vzdelávania
 • Podporujeme slobodnú voľbu vzdelávacej cesty. Presadzujeme rozmanitý vzdelávací systém, kde si každý môže vybrať tú najvhodnejšiu školu i spôsob výučby, a dosiahnuť tak maximum svojho potenciálu.
 • Rozšírime paletu druhov vzdelávania podľa dopytu rodičov a študentov. Podporíme aj inovatívne verejné školy, priestor pre nadaných žiakov a žiakov so špeciálnymi potrebami, vzdelávania pri práci a uznanie poznatkov získaných v praxi.
Moderné vzdelávanie
 • Zvýšime výdavky na vzdelávanie nad priemer EÚ, tj. 5% HDP. Presadíme zvýšenie reálnych platov učiteľov o 20%. Ponecháme výšku štátneho príspevku na žiakov v súkromných školách.
 • ubrať učiteľom nadbytočné papierovanie.
 • Svet nám bude rozumieť a my jemu. Chceme, aby sa každý študent plynulo dohovoril svetovým jazykom. Podporíme zahraničné stáže, kvalitnú výučbu jazykov a lepšiu dostupnosť filmov a kultúry v pôvodnom znení.
 • Podporíme v školách viac slobodného softvéru. Softvér s otvoreným kódom a zadarmo si študent vyskúša v škole a môže ho používať aj doma.
Špičková veda a výskum
 • Presadzujeme stabilnú inštitucionálnu podporu. Podstatné sú kvalita a výsledky v medzinárodnom meradle. Sprehľadníme a zjednodušíme granty.
 • Usilujeme o transparentné financovanie verejných výskumných inštitúcií.
 • Podporujeme pestovanie vedeckých talentov.
 A niečo navyše:
 • Učebnice a výsledky výskumu vzniknuté s verejnou podporou urobíme zadarmo verejne dostupnými.
 • Zavedieme jednotný register záverečných prác na VŠ. Predĺžime dobu, po ktorú je možné preskúmať regulárnosť štúdia na VŠ z 3 na 15 rokov.
 • Transparentná podpora športu. Podporujeme priamu a transparentnú podporu telovýchovných organizácií a dotovanie športovísk využívaných deťmi a verejnosťou

ZDRAVOTNÍCTVO

Pacient bude váženým klientom s reálnou možnosťou informovanej a slobodnej voľby. Digitalizácia zmení zdravotnícke bludisko na prívetivý systém. Zavedieme jasné a dôsledne dodržiavanie pravidiel vrátane ochrany zdravotných záznamov. Rozhoduje záujem pacienta a nie záujem farmaceutických spoločností

 • presadíme transparentnosť: dohliadneme na farmaceutické firmy, ktoré korumpujú lekára, aby predpisovali ich výrobky, spätné bonusy a nehospodárne nákupy.
 • Chceme dostupné lieky a pomôcky za jasnú cenu: Zavedieme porovnávač doplatkov na internete, podporíme verejný výskum.
 • Umožníme voľbu: Dáme možnosť priplatiť si za nadštandard a využívať služby osvedčené v zahraničí (napr. Pôrodnej asistentky).
 • Prepojíme zdravotný a sociálny systém v dlhodobej starostlivosti: vyrovnané platby za rovnaké služby v DS a domovoch dôchodcov. Podporíme uhrádzanie starostlivosti v domácom prostredí a právo na dôstojný odchod zo života.
 • Podporíme regulovanú legalizáciu konope pre liečbu i rekreačné užívanie: Látky menej rizikové ako alkohol a tabak by mali byť legálne. Presadzujeme však prísnejšie pravidlá pre reklamu.
Ústretové poisťovne zabezpečia najmodernejšiu starostlivosť
 • Rozšírime ponuku: Zdravotné poisťovne (okrem VšZP) sa budú môcť odlišovať rozsahom hradených služieb a mierou spoluúčasti a príplatku k poistnému (so zákonným základom a limitom).
 • Umožníme verejnú kontrolu bez zákulisného politikárčenia: Umožníme priamu voľbu zástupcov poistencov do správnej a dozornej rady zdravotnej poisťovne.
 • Nastavíme jasné pravidlá: presadíme spravodlivé úhrady nemocniciam namiesto dotácií a nesystémových záplat.
Zmysluplná digitalizácia
 • Zavedieme bezpečné zdieľanie elektronickej dokumentácie: Len s dovolením pacienta a cez šifrované úložisko zdravotnej poisťovne.
 • Budeme zverejňovať informácie o kvalite a hodnotenie služieb. Lepšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov
 • Zvýšime finančné ohodnotenie a osobnú bezpečnosť.
 • Znížime nadbytok nadčasov a preťaženia administratívou.
 • Vyriešime dlhodobé problémy: Zameriame sa na oblasti vzdelávania, kompetencií a nejasných zodpovednosti za chyby.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Zmeníme štruktúru poľnohospodárskych dotácií, aby z nich menej profitovali gigantické agrárne a pochybné firmy a naopak dotácie viac pomáhali lokálnym poľnohospodárom a zvyšovali kvalitu potravín.

Rozmanitosť poľnohospodárstvo je v drobných farmách
 • Budeme podporovať začínajúcich poľnohospodárov, rodinné farmy, malé družstvá a komunitou podporované poľnohospodárstvo (napr. Voľným predajom v malom).
 • Zjednodušíme a zastropujeme systém dotácií: Znížime dotácie veľkým firmám a zvýšime ich drobným farmárom. Zverejníme kompletné dáta.
 • Preferujeme rozvoj poľnohospodárstva s pestrými osevnými postupmi a chovom zvierat voľne v prírode. Zabezpečíme udržiavanie druhovej mnohotvárnosti aj uplatnenie pracovných postupov šetrných k prírode.
Zdravá pôda je naša budúcnosť
 • Zaistíme kvalitný monitoring pôd ohrozených eróziou: Firmám, ktoré pôdu znehodnocujú, odoberieme dotácie.
 • Zrušíme dotácie na repku a iné „bio“ paliva: Zmeníme dnešný systém podpory, ktorá je neekologické a nabáda farmára k poškodzovaniu pôdy.
 • Zvýšime poplatky za vyňatie polí a lúk z pôdneho fondu.
Jedlá krajina
 • Podporíme lepšiu dostupnosť zdravých, kvalitných a najlepšie lokálnych potravín: Skrátime distribučné reťazce, budeme podporovať bližšie vzťahy poľnohospodárov a spotrebiteľov.
 • Pomôžeme zabezpečiť odbyt pre čerstvé lokálne potraviny: V jedálňach, ktoré spravuje štát, uprednostníme sezónne miestnu produkciu a zdravé stravovanie.
 • Ochránime záhradkárske osady pred tlakom developerov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Šetrne k ľuďom – šetrne k prírode. Politiku životného prostredia staviame na prirodzenej motivácií, rešpektu k prírode a účasti verejnosti. Podporíme technologické inovácie a ekologické správanie domácností.  Úroveň znečistenia ovzdušia dosiahla kritický bod a hrozia nám drastické klimatické zmeny, ktoré môžu de facto zmeniť život, ako ho poznáme. Musíme sa preto všetci usilovať o šetrnejší prístup k našej planéte.

Život v mestách a obciach 
 • Strom je klimatizačná jednotka: skvalitníme systém ochrany zelene ako v mestách tak aj v horách. Zastavíme nadmerný výrub a vývoz dreva. Presadíme aj mimo národných parkov vznik území divokej prírody, ktoré budú otvorené ľuďom. Chceme viac stromov a menej betónu.
 • Požadujeme viac košov na separovaný odpad dostupných v mestách
 • Posilníme ekologickú MHD, pešiu a cyklistickú dopravu: Budeme vytesňovať tranzitnú automobilovú dopravu von z obcí. Počet kilometrov cyklotrás sa musí markantne zvýšiť.
 • Budeme chrániť právo obyvateľov podieľať sa na rozhodovaní o životnom prostredí vo svojom okolí
 • Využijeme jednoduché a osvedčené riešenia: Inšpirujeme sa štýlom „keď to ide inde, pôjde to aj u nás.“
 • Plánujeme presadzovať využívanie tzv zelenej energie z alternatívnych obnoviteľných zdrojov.
Moderný prístup k odpadom 
 • Triedenie sa musí vyplatiť aj finančne. Za odpady zaplatíte len podľa skutočne vyprodukovaného množstva.
 • Najlepší je odpad, ktorý nevznikne. Budeme klásť dôraz na životnosť a ekodizajn výrobkov. Budeme presadzovať nahrádzanie plastových obalov sklenenými. Všetky sklenené obaly (nie len pivné fľaše) by mali byť vratné.
 • Recyklácia plastových fliaš je energeticky nákladná – navrhujeme zavedenie vratných plastových fliaš bez výnimky.
 • Zubné pasty by nemali byť v papierových krabičkách, plastová tuba stačí.
 • Navrhujeme spoplatnenie jednorázových igelitových vreciek adekvátnou sumou. Takisto sme sa zrušenie hygienických sáčkových rukavíc na pečivo, sme za ich nahradenie kovovými kliešťami.
 • Využijeme potenciál bioodpadov a rozšírime kompostovanie.
Vzduch a voda – podmienky života 
 • Budeme bojovať proti nedostatku vody: Podporíme vytváranie a revitalizáciu rybníkov, malých nádrží, pramenísk, mokradí, čím zlepšíme schopnosti krajiny zadržať vodu.
 • Zastavíme neúmerné zdražovanie pitnej vody. Presadíme ochranu vodných zdrojov a dodávateľských služieb pred privatizáciou.
 • Aby nás smog nedusil: Zavedieme nástroje pre rýchlu reguláciu a prevenciu vzniku extrémnych smogových situácií. Presadíme pokračovanie výmeny starých uhoľných kotlov a pecí, tak aby na ňu dosiahli všetci.
 • Znížime závislosť SR na fosílnych palivách: Najmä znížime plytvanie uhlím v zastaraných uhoľných elektrárňach. Spaľovanie uhlia, ropy a plynu tvoria 95% podielu na znečisťovanie ovzdušia.
 • sprísnime kontroly veľkých priemyselných znečisťovateľov. Zachováme register znečisťovateľov, ktorý navyše rozšírime o emisie do ovzdušia.